Condiții de garanție

  • Garanția se va aplica la achiziția produselor IBOX Controller în ambalajul original de la producător.
  • Termenul garanției începe de la data achiziționării produselor. Perioada de garanție variază în funcție de produs și este menționată în certificatul de garanție predat la data achiziției.
  • Obligația Producătorului de a repara sau de a înlocui produsul care prezintă un defect de material sau de manoperă încetează la expirarea Perioadei de garanție.
  • Soluționarea garanției se face într-un termen general de 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul a adus la cunoștință lipsa de conformitate a produsului. Timpul de răspuns standard pentru service poate varia din cauza disponibilității pieselor la producător.
  • La înlocuirea unui produs sau a unei piese, elementul de înlocuire devine proprietatea dumneavoastră, iar produsul sau piesa returnată devine proprietatea Producătorului.

 

garantie ibox controller
pierdere_garantie_ibox_controller

 

Produsul nu beneficiază de garanție în următoarele cazuri:

  • în cazul deteriorărilor termice, mecanice și plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor, neglijenței în utilizare, transportului necorespunzător efectuat de cumpărător, sau a oricăror altor factori, independent de Producător;
  • folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele oferite de clasa și scopul pentru care sunt destinate  sau în afara specificațiilor tehnice aferente;
  • utilizarea produselor în condiții neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, utilizarea produselor în condiții de mediu necorespunzătoare,  acțiuni ale substanțelor chimice sau umiditate);
  • defecțiuni provocate de cumpărător prin manipularea sau instalarea greșită (ex: utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător);
  • desigilarea aparatelor și intervenția unei persoane sau unități service neabilitate de către producător sau modificarea seriilor din certificatul de garanție.

Consumatorului i se garantează că pe durata perioadei de garanție, în condițiile normale și specificate de utilizare a produselor, în cazul apariției neconformităților, acestea vor fi înlăturate în primul rând prin reparare sau, după caz, prin înlocuire sau restituirea contravalorii, în conformitate cu legislația în vigoare.