CONFORMITATE EUROPEANĂ

Respectam cerințele prevăzute de:

  • Directiva de joasă tensiune (LVD) 2006/95/EC, transpusă în legislația națională prin H.G. 457/18.04.2003, H.G. 962/22.08.2007, H.G. 1302/28.10.2009, Ordinul Ministerului Economiei și Comerțului 384/22.06.2004, Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor 1310/21.09.2007;
  • Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică (EMC) 2004/108/EC, transpusă în legislația națională prin H.G. 57/2015, Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului 381/21.06.2004 și Ordinul Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației 1620/11.10.2004.

Pe toate produsele noastre este aplicat marcajul CE. Marcând produsul cu acest semn, declarăm faptul că produsele noastre satisfac cerințele normelor europene.   CERTIFICATUL DE CONFORMITATE